Hoppa till innehållet

Google Tag Manager & CookieTractor

Google Tag Manager är en tagghanterare från Google som används för att trigga script och taggar på en webbsida. Här finns instruktioner för hur man ställer in GTM för att anpassa sig efter användarens val i CookieTractor.

Triggers och variabler vid User Consent

För att styra vilka script som ska laddas för respektive cookie-kategori behöver dessa kategoriseras. CookieTractor har automatiskt stöd för att trigga events i Google Tag Manager baserat på besökarens val. För att använda dessa behöver vi först addera "Triggers" som vi kan använda för våra "Tags".

Om du hellre vill importera inställningarna för triggers och variabler än skapa dem själv, så hittar du instruktionerna nedan.

Skapa följande triggers i Google Tag Manager:

Name

Trigger Type

Event Name

Consent - Necessary (All Pages)

Custom Event

cookies_necessary

Consent - Functional (All Pages)

Custom Event

cookies_functional

Consent - Statistical (All Pages)

Custom Event

cookies_statistical

Consent - Marketing (All Pages)

Custom Event

cookies_marketing

Consent - Undefined (All Pages)

Custom Event

cookies_undefined

Uppdatera nu de taggar som kräver medgivande från användaren till att triggas med dessa triggers istället för tidigare triggers.

Observera att CookieTractor stödjer Google Consent Mode, de tjänster som stödjer den tekniken ska fortsätta gå mot All Pages i Google Tag Manager.

Har du behovet av att lyssna på händelser när en användare häver ett samtycke kan du skapa upp följande triggers och använda dem till dina taggar:

Name

Trigger Type

Event Name

Consent Revoked - Functional (All Pages)

Custom Event

cookies_revoked_functional

Consent Revoked - Statistical (All Pages)

Custom Event

cookies_revoked_statistical

Consent Revoked - Marketing (All Pages)

Custom Event

cookies_revoked_marketing

Variabler för att kontrollera medgivande

I vissa fall kan man behöva kontrollera om en användare givit ett visst medgivande i sina "conditions" i Google Tag Manager. För att enklare komma åt informationen, addera User-Defined Variables för detta. Under "Variables" i GTM, lägg till följande:

CookieConsent_AllowFunctional

Name: CookieConsent_AllowFunctional
Type: Custom Javascript
Code:
function(){
  return cookieTractor.consent.contains('functional');
}

CookieConsent_AllowStatistical

Name: CookieConsent_AllowStatistical
Type: Custom Javascript
Code:
function(){
  return cookieTractor.consent.contains('statistical');
}

CookieConsent_AllowMarketing

Name: CookieConsent_AllowMarketing
Type: Custom Javascript
Code:
function(){
  return cookieTractor.consent.contains('marketing');
}

Importera inställningar

Du kan importera den här JSON-filen i Tag Manager, under Admin/Container/Import Container.

  1. Packa upp zip-filen, och välj JSON-filen som fil att importera
  2. Välj ert befintliga/aktuella workspace 
  3. Välj Merge för att lägga till inställningarna, istället för att ersätta dem
  4. Kontrollera att det ser rätt ut, och gå vidare genom att konfirmera ändringarna.

Filen innehåller alla triggers och variabler nämnda ovan. Var dock noggrann, då en import med override kommer att radera befintliga inställningar i containern.


Byta namn på datalagret

Google Tag Manager stödjer att byta namn på datalagret för att använda ett annat variabelnamn än "dataLayer". För att CookieTractor ska kunna kommunicera med Google Tag Manager behöver vår script-tagg uppdateras för att indikera det nya namnet på datalagret.

Exempel:

<script src="//cdn.cookietractor.com/cookietractor.js" ... data-gtm-data-layer-name="myNewName"></script>


Support

Har ni frågor om installationen kontakta oss på info@cookietractor.com.