Hoppa till innehållet

Frågor och svar

Cookies väcker många frågor, här försöker vi ge svar på de vi får om CookieTractor och cookies i stort.

 • Varför blockerar cookie-frågan hela webbplatsen, räcker inte en list?

  Det finns flera anledningar till att en blockerande cookie-fråga är bättre än att enbart visa en list som användaren inte behöver ta ställning till för att interagera med webbplatsen.

  Tidigare var det vanligt med en list som låg i toppen eller botten av sidan och som enbart informerade om att sidan sätter cookies, men utan val för att styra vilka cookies som sätts. Detta är inte tillräckligt för att följa lagstiftningen; man får inte spara data som används för statistik/marknadsföring på enheten innan besökaren aktivt samtyckt till detta.

  Det finns även cookie consent-lösningar som presenterar cookie-val i en list som inte blockerar webbplatsen. Den blir dock klumpig och störande för de som väljer att inte göra ett val.

  Det ligger också i webbplatsägarens intresse att få ett besked om vilka cookies som besökaren accepterar innan besökaren interagerar med webbplatsen. Det går då att beräkna bortfallet för besökare som endast accepterar nödvändiga cookies, då vi vet hur stor den andelen är av alla besökare. Därför är det bättre att cookie-frågan kräver ett aktivt val.

 • Kan man istället för «Endast nödvändiga» ha «Inställningar» med fler val?

  Enligt lagstiftningen måste det vara lika enkelt att begränsa sina val som att acceptera alla val. Behöver besökaren först klicka på Inställningar för att sedan välja att begränsa valet så är det inte lika enkelt som att acceptera alla. Därför har vi valt att inte ha denna inställningsmöjlighet.

 • Kan man se statistik över vilka samtycken som samlats in?

  Ja, i inställningsverktyget finns statistik för hur många samtycken som ni har mottagit för respektive val, både i absoluta tal och procentuell fördelning. Dessa kan filtreras för en angiven datumperiod.

 • Hur stor andel av besökarna accepterar alla cookies med CookieTractor?

  Vi ser att det varierar mellan olika webbplatser. Skillnaden beror troligen på flera faktorer, däribland:

  • Hur stor trovärdighet webbplatsens avsändare har, det vill säga hur mycket besökare litar på webbplatsen.
  • Vilken målgrupp som besöker webbplatsen och hur benägen denna är att acceptera cookies.
  • Varifrån besökare kommer. Svenska besökare godkänner i högre utsträckning cookies än besökare från andra länder.

  Andelen besökare som accepterar alla cookies är vanligtvis 70-90% på CookieTractors svenska implementationer. För andra marknader är andelen oftast 60-80%.

 • Kan man ändra texten i cookie-frågan?

  Ja, texten i rutan är justerbar. Både de längre texterna och rubrik / etikett / knapp-texterna går att justera för alla språk. Man kan även lägga in en länk till t.ex. personuppgiftspolicy i huvudtexten. 

 • Kan man lägga in eget typsnitt och färger?

  Absolut! Vi har utvecklat CookieTractor för att det enkelt ska gå att justera utseendet på cookie-frågan. I inställningsverktyget kan man ange namnet på typsnittet som ni använder på webbplatsen och önskade färger på knapparna. Man kan även justera rundningen av hörnen på cookie-frågan och knapparna.

  Fler anpassningar av utseendet på cookie-frågan kan göras genom att skriva egen CSS i en editor som finns tillgänglig i inställningsverktyget. 

 • Kan man infoga en cookie-lista på en sida?

  Ja, alla cookies som visas i cookie-bannern går också att infoga på valfri sida med ett enkelt script.

  Exempel på cookie-lista

 • Uppfyller CookieTractor WCAG 2.2?

  Ja, tillgänglighet är extremt viktigt för oss. CookieTractor uppfyller WCAG 2.2 AAA. 

 • Behöver man betala extra för subdomäner?

  Nej, ett obegränsat antal subdomäner ingår utan extra kostnad. Subdomäner kan även genomsökas för cookies. Både huvuddomänens och subdomäners cookies listas då i cookie-frågan.  Besökare behöver bara samtycka för en av domänerna, det gäller sedan på både huvuddomänen och subdomänerna. 

 • Hur ofta genomsöks webbplatsen för cookies?

  När en webbplats läggs till i CookieTractor genomsöks den för cookies. Därefter genomsöks webbplatsen var 30:e dag, varpå ett mejl med resultatet av genomsökningen skickas till er. Nya / borttagna cookies publiceras automatiskt i cookie-frågan.

 • Kan CookieTractor söka sidor bakom inloggning?

  Nej, genomsökningen av cookies sker endast på publika sidor. Om ni sätter specifika cookies på ett inloggat läge behöver dessa läggas till manuellt i inställningsverktyget.

 • Kan man använda CookieTractor i en intern testmiljö?

  Det är inga problem att implementera CookieTractor även i en testmiljö, så länge den har kontakt med internet. Ni behöver lägga till domännamnet till den interna testmiljön i inställningsverktyget. 

 • Vilken data om samtycke lagrar ni?

  Enligt lag måste ett givet samtycke kunna bevisas. CookieTractor sparar en identifierare för varje samtycke som ges, tillsammans med tidpunkt och vilka val som gjorts. Vi lagrar eller loggar inte IP-nummer, så vi kan inte härleda ett samtycke till en extern personuppgift.

  Ni kan på begäran från en besökare kontrollera vilket samtycke som givits för en specifik identifierare. Besökare som gett samtycke hittar sin identifierare i botten av cookie-bannern.

  Läs mer om vad vi lagrar

 • Var lagrar ni data?

  Vi lagrar datan om samtycke på servrar hos Telia Cygate i Sverige.

 • Kan data passera utanför EU?

  CookieTractor använder som standard ett Cloudflare CDN med lokala servrar runt om i världen, inklusive Sverige, för att alltid säkerställa snabba laddningstider. Det innebär att data levereras från en server som är nära besökaren oavsett var denna befinner sig på jorden. För besökare från EU innebär det dock att data i sällsynta fall kan levereras från en server utanför EU. Namnuppslag av CookieTractors CDN görs hos Cloudflare i USA. 

  För organisationer som har krav att data aldrig får passera utanför EU har vi en CDN-lösning från Bunny.net som uppfyller detta krav. Med denna lösning kommer datan till besökaren alltid levereras från en server inom EU. Merkostnaden för denna tjänst är 20% per år. 


Fler frågor?

Tveka inte att höra av dig till info@cookietractor.se!