Hoppa till innehållet

Användaravtal

Senast uppdaterad: 23 juni 2022

Detta användaravtal gäller mellan Obvi Use AB org nr. 556878-0166, address Västerlånggatan 30, 111 29 Stockholm (“Leverantören”) och ni ("Kunden") för användandet av cookie consent-lösningen CookieTractor (“Tjänsten”).

1. Tjänsten

Tjänsten erbjuder funktionalitet för att samla in samtycke för cookies från slutanvändare på Kundens webbplats(er). Under Avtalets löptid får Kunden tillgång till och rätt att använda Tjänsten.

2. Data

Kunddata lagras på servrar placerade i Sverige. Pseudonymiserade samtycken överförs direkt från slutanvändaren till servrar i Sverige. Dataleverans av klientsidekod till slutanvändare sker via ett tredjeparts CDN med global täckning. Om Kunden valt tilläggstjänsten “Dataleverans inom EU” sker dataleverans (inklusive namnuppslag) till slutanvändaren endast via servrar placerade inom EU.

3. Implementering

Tjänsten implementeras av Kunden eller av Kunden utsedd partner. Installationsanvisningar för Tjänsten finns tillgängliga på: https://www.cookietractor.se/installationsanvisningar.

Det är Kundens ansvar att säkerställa att implementationen av Tjänsten och informationen som tillhandahålls till slutanvändaren är korrekt, vilket inkluderar all informationstext i Tjänsten samt all klassificering av Kundens cookies.

Det kan finnas cookies som sätts genom slutanvändarens interaktion med webbplatsen (formulär, flöden, extranät etc.) som Tjänsten inte automatiskt kan inhämta. Det är Kundens ansvar att säkerställa att alla cookies som sätts på Kundens webbplats(er) är angivna i Tjänsten.

Lagar för samtycke kring cookies är inte nödvändigtvis implementerad och/eller tolkad på samma sätt i alla länder och ingen garanti kan lämnas för att Tjänsten leder till full uppfyllnad av lokala regler för användandet av cookies.

Läs mer om juridisk vägledning för cookies

4. Support

Support för användning av Tjänsten tillhandahålls av Leverantören via e-post info@cookietractor.se utan extra kostnader. Önskar Kunden utökad hjälp med implementation av Tjänsten tillhandahålls detta mot löpande timdebitering.

5. Betalning

Tjänsten är avgiftsfri under en 30 dagar provperiod. Om Kunden önskar fortsätta använda tjänsten efter provperioden behöver kunden ange betalkort (Visa/Mastercard/American Express) i inställningsverktyget. Om kunden inte anger betalkort kommer Tjänsten avslutas efter 30 dagar. Tjänsten debiteras angivet betalkort årligen (12 månader) i förskott enligt gällande prislista tillgänglig på https://www.cookietractor.se/priser. Om Kunden önskar avsluta Tjänsten ska detta ske innan nästkommande betalningsperiod startar. Kunden kan själv avsluta Tjänsten i inställningsverktyget.

I det fall kortbetalning av Tjänsten inte kan genomföras har Leverantören rätt att stänga av Tjänsten för Kunden efter 7 dagar.

6. Avtalstid

Detta avtal gäller från godkännande och tills vidare. Tjänsten kan när som helst sägas upp av Kunden i inställningsverktyget. Kunden har rätt att använda tjänsten för innevarande betalningsperiod även när Tjänsten är avslutad. Vid uppsägning av Tjänsten sker ej återbetalning för innevarande betalningsperiod.

7. Immateriella rättigheter

Leverantören behåller alla rättigheter och intressen i och till Tjänsten, inklusive, utan begränsning, all programvara som används för att tillhandahålla Tjänsten och alla logotyper och varumärken som reproduceras via Tjänsten, och denna överenskommelse ger inte Kunden några immateriella rättigheter i Tjänsten eller någon av dess komponenter.

8. Skadeståndsansvar

Parterna ansvarar endast för direkt skada enligt detta avtal. Maximal ersättning är begränsad till summan av de senaste 12 månadernas kostnaderna för Tjänsten.

9. Ändring av avtal

Ändringar av detta avtal ska meddelas Kunden skriftligen. Ändringar träder i kraft vid början av nästkommande betalningsperiod. Fortsatt användning av tjänsten innebär acceptans av de modifierade villkoren i avtalet.