Hoppa till innehållet

YouTube och Vimeo utan cookies

Inbäddade videos från YouTube och Vimeo sätter cookies direkt när de laddas, utan att fråga användaren om lov. CookieTractor har en helt automatisk funktion för att hantera inbäddade videos som respekterar besökarens cookie-inställningar. Så här fungerar den:

YouTube

YouTube har en alternativ domän, youtube-nocookie.com, som kan användas för att ladda en inbäddad video utan att automatiskt sätta några cookies. När användaren spelar filmen sätter dock YouTube cookies, även när videon laddas med denna domän. Så här gör CookieTractor för att hantera YouTube-videos för besökare som valt bort marknadsföringscookies:

  1. En besökare som valt bort marknadsföringscookies laddar en webbsida som innehåller en inbäddad YouTube-video.
  2. Vid sidladdningen ersätter CookieTractor YouTubes iframe-domän youtube.com med youtube-nocookie.com. På så vis sätts ingen YouTube-cookie när sidan laddas.
  3. CookieTractor lägger ett semitransparent lager ovanpå filmen med texten "För att spela videon behöver du acceptera cookies för marknadsföring." och en knapp "Acceptera marknadsföringscookies".
  4. Om besökaren kan tänka sig acceptera marknadsföringscookies kan denna klicka på knappen, vilket ändrar besökarens cookie consent-inställning. Lagret på filmen tas bort och användaren kan spela filmen. Vi har därmed fått godkännande från användaren att YouTube sätter cookies.

Testa själv hur det fungerar genom att välja bort marknadsföringscookies från dina cookie inställningar och ladda om sidan.

Vimeo

Vimeo, till skillnad från YouTube, har en enkel lösning som låter oss helt undvika marknadsföringscookies. Det räcker med en inställning på URL:en som som laddas i iframen. CookieTractor lägger automatiskt till denna inställning på inbäddade Vimeo-videos för besökare som valt bort marknadsföringscookies. Därmed sätts inga marknadsföringscookies och besökare kan spela filmen obehindrat.

Vimeos lösning är betydligt bättre ur ett integritetsperspektiv då besökaren inte tvingas acceptera cookies för att kunna spela videon.

Summa summarum

Med CookieTractors cookie consent-lösning behöver ni inte oroa er för att inbäddade videos från YouTube och Vimeo sätter cookies som användaren inte godkänt. Funktionaliteten är helt automatisk och kräver ingen konfigurering. Det behövs heller inga ändringar på webbplatsen, då all anpassning av de inbäddade filmerna sker direkt i besökarens webbläsare. Smidigt helt enkelt!