Hoppa till innehållet

Matomo & CookieTractor

Matomo är ett statistikverktyg och en tagghanterare som kan köras antingen i molnet eller på egen server. Detta gör att Matomo är ett populärt val för webbsidor som själva vill ha full kontroll på den data som samlas in om sidans besökare.

Matomo består i huvudsak av två delar:

  • Statistikverktyget som går att likna vid Google Analytics
  • Matomo Tag Manager som går att likna vid Google Tag Manager

Den som arbetat med Google-verktygen kommer att känna igen sig.

Sätta upp CookieTractor med Matomo Tag Manager

CookieTractor integrerar med Matomo Tag Manager och är väldigt enkel att sätta upp. För att styra vilka script som ska laddas för respektive cookie-kategori behöver dessa kategoriseras. Vår cookie-ruta har automatiskt stöd för att trigga events i Matomo baserat på besökarens val.

Vi rekommenderar att man skapar upp Matomos datalager-variabel innan vårt script laddas, detta görs enkelt med följande javascript:

<script>
// Skapar datalager-variabel för Matomo
window._mtm = window._mtm = [];
</script>
<script src="//cdn.cookietractor.com/cookietractor.js" data-lang="..." data-id="...."></script>

För att kunna använda våra events i Matomo behöver vi först addera "Triggers" som vi kan använda för olika "Tags".

Gå till "Triggers" i Matomo och lägg till de triggers du behöver genom att trycka på "Create new trigger", använd informationen i denna tabell:

Name

Trigger Type

Event Name

Consent - Necessary (All Pages)

Custom Event

cookies_necessary

Consent - Functional (All Pages)

Custom Event

cookies_functional

Consent - Statistical (All Pages)

Custom Event

cookies_statistical

Consent - Marketing (All Pages)

Custom Event

cookies_marketing

Uppdatera nu de taggar som kräver medgivande från användaren till att triggas med dessa triggers istället för tidigare triggers. Detta gör du genom att klicka på "Edit tag" och sedan ändra trigger under "Execute this tag when any of these triggers are triggered.".

Har du behovet av att lyssna på händelser när en användare häver ett samtycke kan du skapa upp följande triggers och använda dem till dina taggar:

Name

Trigger Type

Event Name

Consent Revoked - Statistical (All Pages)

Custom Event

cookies_revoked_statistical

Consent Revoked - Marketing (All Pages)

Custom Event

cookies_revoked_marketing

Variabler för att kontrollera medgivande

I vissa fall kan man behöva kontrollera om en användare givit ett visst medgivande i sina "conditions" för en tag eller trigger. För att enklare komma åt informationen, addera "Variables" för detta under "Variables" i gränsnittet.

Här är exempel på variabler som kan vara användbara:

CookieConsent_AllowFunctional

Name: CookieConsent_AllowFunctional
Type: Custom Javascript
JavaScript Function:
function(){
  return cookieTractor.consent.contains('functional');
}

CookieConsent_AllowStatistical

Name: CookieConsent_AllowStatistical
Type: Custom Javascript
JavaScript Function:
function(){
  return cookieTractor.consent.contains('statistical');
}

CookieConsent_AllowMarketing

Name: CookieConsent_AllowMarketing
Type: Custom Javascript
JavaScript Function:
function(){
  return cookieTractor.consent.contains('marketing');
}

Dela datalager mellan Matomo och Google Tag Manager

I de fall datalagret delas mellan Matmo och Google Tag Manager så kommer CookieTractor endast att avfyra till det aktuella datalagret en gång. Ett sätt att säkerställa att alla events delas mellan datalagren är att lägga följande kod innan vår script-tag och innan Matmo och Google Tag Manager:

<script>
   window.dataLayer = window._mtm = [];
</script>


Support

Har ni frågor om installationen kontakta oss på info@cookietractor.com.