Hoppa till innehållet

JavaScript Reference

Vårt script exponerar ett antal funktioner och egenskaper som kan användas för att programmatiskt styra samtyckeslösningen.

I samtliga dessa hanteras de samtyckeskategoriser som vi stöjder:

  • undefined = Okända cookies som ännu inte har definerats i vårt verktyg.
  • necessary = Strikt nödvändiga cookies
  • functional = Funktionella cookies
  • statistical = Cookies för statistik
  • marketing = Marknadsföringscookies.

Nedan följer en referens över de metoder som vi officielt stödjer, allt användande som utöver detta är stöds inte officielt och dess funktionalitet kommer inte att garanteras. Detta inkluderar saker som att läsa vår cookie direkt eller att utvinna annan information från egenskaper som inte anges nedan. Om ni har behov som inte täcks av vår nuvarande API-yta så kontakta oss gärna så ska vi göra vårt bästa för att hitta ett officiellt sätt att stöjda det.


cookieTractor.openConsentSettings()

Denna metod öppnar cookie-dialogen i besökarens browser. 


cookieTractor.consent.contains(categoryAlias)

Denna funktion returnerar true/false baserat på om ett samtyckte för aktuell kategori existerar. 


cookieTractor.consent.add(categoryAlias)

Adderar ett samtycke för aktuell kategori. Denna method går att anropa med en sträng eller med en array av strängar om flera kategorier ska adderas.


cookieTractor.consent.remove(categoryAlias)

Raderar samtycke för aktuell kategori.


cookieTractor.consent.key

Innehåller besökarens unika samtyckes-nyckel/id.


cookieTractor.consent.current

En array av strängar med categoryAlias för de samtycken som just nu givits av besökaren.


cookieTractor.consent.available

En array av strängar med categoryAlias för alla kategorier som finns tillgängliga på den aktuella sajten. Detta är inte besökarens val utan endast en referenslista över de kategoriser som används på sajten.


cookieTractor.category.{categoryAlias}

Egenskaper som innehåller strängrepresentationer av våra cookiekategorier.


cookieTractor.cookie.remove()

Raderar vår consent-cookie från besökarens browser


cookieTractor.cookie.remove(cookieName)

Hjälpmetod som försöker att radera en cookie med namnet från metod-parametern cookieName.