Installations­anvisningar

Script på webbsidan

Första steget i integrationen är att inkludera CookieTractors script på er webbplats. Ert specifika script finns i vårt inställningsverktyg. Välj tabben Installation för er sajt och kopiera scriptet. Placera detta script tidigt inuti head-taggen på sajten, detta är extra viktigt om ni förlitar er på att CookieTractor automatiskt ska byta ut filmer från tex YouTube eller Vimeo till versioner utan cookies. Av samma anledning bör inte vårt script laddas in via Google Tag Manager eller liknande verktyg.

Vårt script fungerar även via Google Tag Manager och om det placeras innan den stängande body-taggen men funktionen för att byta ut filmer kommer då inte att hinna köras innan cookies från dessa video-tjänster redan har satts.

Inaktivera film-wrapper

Lägg till följande attribut i script-taggen för att inaktivera denna funktion:

data-disable-youtube-wrapper="true"


Cookie-inställningar för besökaren

Cookie-rutan kan öppnas igen av besökaren genom att klicka på en länk. Länken placerar ni någonstans på sajten, förslagsvis i sidfoten. Det finns två sätt att utforma länken:

1. Infoga en länk med class-attributet "cookie-consent-settings"

<a href="javascript:void(0)" class="cookie-consent-settings">Inställningar för cookies</a>

2. Infoga en länk med href-attributet "javascript:cookieTractor.openConsentSettings()":

<a href="javascript:cookieTractor.openConsentSettings()">Inställningar för cookies</a>

När användaren ändrar sina inställningar raderas de cookies som går att radera från besökarens webbläsare baserat på de uppdaterade inställningarna. Tredjeparts-cookies kan vi inte radera, varför ni bör informera om hur dessa tas bort i webbläsaren på er sida om personuppgiftspolicy. 


Google Tag Manager (GTM) inställningar för User Consent

För att styra vilka script som ska laddas för respektive cookie-kategori behöver dessa kategoriseras. Vår cookie-popup har automatiskt stöd för att trigga events i Google Tag Manager baserat på era besökares val. För att använda dessa behöver vi först addera "Triggers" som vi kan använda för våra "Tags".

Skapa följande triggers i Google Tag Manager:

Name

Trigger Type

Event Name

Consent - Necessary (All Pages)

Custom Event

cookies_necessary

Consent - Statistical (All Pages)

Custom Event

cookies_statistical

Consent - Marketing (All Pages)

Custom Event

cookies_marketing

Uppdatera nu de taggar som kräver medgivande från användaren till att triggas med dessa triggers istället för tidigare triggers.

Observera att CookieTractor stödjer Google Consent Mode, de tjänster som stödjer den tekniken ska fortsätta gå mot All Pages i Google Tag Manager.

Variabler för att kontrollera medgivande

I vissa fall kan man behöva kontrollera om en användare givit ett visst medgivande i sina "conditions" i Google Tag Manager. För att enklare komma åt informationen, addera User-Defined Variables för detta. Under "Variables" i GTM, lägg till följande:

CookieConsent_AllowMarketing

Name: CookieConsent_AllowMarketing
Type: Custom Javascript
Code:
function(){
  return cookieTractor.consentGivenFor('marketing')
}

CookieConsent_AllowStatistical

Name: CookieConsent_AllowStatistical
Type: Custom Javascript
Code:
function(){
  return cookieTractor.consentGivenFor('statistical')
}


Javascript-events vid User Consent

Om ni inte använder Google Tag Manager kan ni använda vanliga JavaScript-events för att ladda in script baserat på besökarens val.

Följande kod reagerar på medgivanden från användaren:

window.addEventListener('CookieConsentGiven', function (event) {

  console.log('CookieConsentGiven::PageEvent', event);
  console.log('CookieConsentGiven::PageEvent::Consents', event.detail.consents);

  var allowMarketing = event.detail.consents.indexOf('marketing') > 1;
  console.log('CookieConsentGiven::AllowMarketing', allowMarketing);

}, false);

Ni kan även testa om ett medgivande redan är satt med kod:

if (cookieTractor.consentGivenFor('statistical')){
   console.log('Medgivande finns för statistik-cookies');
}
if (cookieTractor.consentGivenFor('marketing')){
   console.log('Medgivande finns för marknadsförings-cookies');
}


Anpassa utseendet

Typsnitt och den primära färgen på knappar kan enkelt anges under fliken Settings i inställninsverktyget. Man kan även ändra rundningen på själva cookiefrågan.

Vill ni justera andra delar av utseende går enkelt att anpassa med CSS på er webbplats.

För att skriva över befintliga regler använder ni följande inledande selektorer:

html #CookieConsent .cookie-popup { }

Vill man exempelvis ta bort de rundade hörnen på knapparna görs det så här:

html #CookieConsent .cookie-popup .actions > div button { border-radius: 0; }


Undanta cookie-dialogen från en enskild sida

Om man har en sida som inte ska visa cookie-rutan går det att skriva in css-klassen cc-hidden vart som helst i markupen, exempelvis i brödtext som kommer från ett CMS. På så sätt kan exempelvis sidor med personuppgifts­policy som länkas till från cookie-rutan visas utan att besökaren behöver lämna samtycke. 


Consent Mode är en teknik från Google som gör det möjligt att använda vissa av Googles taggar och script utan att cookies sätts fram tills dess att användaren eventuellt givit sitt medgivande för denna användning. Utan medgivande kommer Google att genomföra en begränsad spårning av trafiken och eventuella konverteringar. Fördelen med detta är att vi då kan se statistik och konverteringar i våra verktyg trots att besökaren inte givit oss medgivande för cookies.

I dagsläget stöds Consent Mode av följande Google-produkter:

 • Google Analytics
 • Google Ads (Google Ads Conversion Tracking & Remarketing)
 • Floodlight

Vår lösning stödjer alla de definerade Consent Types som finns inom ramen för Consent Mode:

 • analytics_storage, vid medgivande för statistik.
 • ad_storage, vid medgivande för marknadsföring.
 • functionality_storage, vid medgivande för nödvändiga.
 • personalization_storage, vid medgivande för marknadsföring.
 • security_storage, vid medgivande för nödvändiga.

Vi uppdaterar automatiskt de underliggande APIerna i Google Consent Mode och detta fungerar både tillsammans med global site tags (gtag.js) och Google Tag Manager.

Komma igång:

För er som använder Google Tag Manager så rekommenderar vi fortfarande att ni implementerar och använder de Triggers som vi nämner ovan för alla Taggar/Script som inte har stöd för Google Consent Mode. De taggar/script som stödjer Consent Mode bör använda den inbyggda triggern All Pages, på så sätt laddas Taggen alltid in men anpassar sitt beteende baserat på besökarens medgivande.

Testa att Consent Mode fungerar med Google Analytics:

 1. Radera alla cookies och ladda om sidan.
 2. Nu ska du se vår cookie popup, och en request till *.google-analytics.com ska ha skickats med en querystring som inkluderar gcs=G100. Detta betyder att Analytics anropats men utan medgivande för cookies.
 3. I detta läge ska ingen cookie som börjar på _ga ha sparats på domänen.
 4. Klicka sedan på "Acceptera alla" i vår dialog-rutan. Inom ett par sekunder ska cookies med namnet _ga skapats vilket indikerar att analytics-taggen snappat upp det uppdaterade medgivandet och börjat använda cookies.

Support

Har ni frågor om installationen kontakta oss på info@cookietractor.com.