Installations­anvisningar

Script på webbsidan

Första steget i integrationen är att inkludera CookieTractors script på er webbsida. I vårt verktyg, gå till tabben "Installation" för sajten och kopiera scriptet. Placera detta script tidigt i head-taggen på sajten, detta är extra viktigt om ni förlitar er på att CookieTractor automatiskt ska byta ut filmer från tex YouTube eller Vimeo till versioner utan cookies. Av samma anledning bör inte vårt cookie-script laddas in via till exempel Google Tag Manager.

Vårt script fungerar även via Google Tag Manager och om det placeras innan den stängande body-taggen men funktionen för att byta ut filmer kommer inte att hinna höras innan cookies från dessa video-tjänster redan har satts.

Inställningar för script

Vårt script stödjer ett antal inställningar för att anpassa beteendet på er webbsida.

Inaktivera film-wrapper
Addera följande attribut i script-taggen för att inaktivera denna funktion:

data-disable-youtube-wrapper="true"

Cookie-inställningar för besökaren

Consent-rutan kan när som helst öppnas igen. Infoga bara en länk med class-attributet "cookie-consent-settings" någonstans på sajten, tex:

<a href="#" class="cookie-consent-settings">Inställningar för cookies</a>

När användaren ändrar sina inställningar raderas de cookies som går att radera från besökarens browser baserat på inställningarna.

Inställningar i Google Tag Manager (GTM)

Vår cookie popup har automatiskt stöd för att trigga events i Google Tag Manager baserat på era besökares val. För att använda dessa behöver vi först addera "Triggers" som vi kan använda för våra "Tags".

Skapa följande triggers i Google Tag Manager:

Name

Trigger Type

Event Name

Consent - Necessary (All Pages)

Custom Event

cookies_necessary

Consent - Statistical (All Pages)

Custom Event

cookies_statistical

Consent - Marketing (All Pages)

Custom Event

cookies_marketing

Uppdatera nu de taggar som kräver medgivande från användaren till att triggas med dessa triggers istället för tidigare triggers.

Variabler för att kontrollera medgivande

I vissa fall kan man behöva kontrollera om en användare givit ett visst medgivande i sina "conditions" i Google Tag Manager. För att enklare komma åt informationen, addera User-Defined Variables för detta. Under "Varibles" i GTM, lägg till följande:

CookieConsent_AllowMarketing

Name: CookieConsent_AllowMarketing

Type: Custom Javascript

Code:
function(){
  return cookieTractor.consentGivenFor('marketing')
}

CookieConsent_AllowStatistical

Name: CookieConsent_AllowStatistical

Type: Custom Javascript

Code:
function(){
  return cookieTractor.consentGivenFor('statistical')
}

Javascript-events vid User Consent

Om ni inte använder Google Tag Manager kan ni använda vanliga JavaScript-events för att ladda in scripts baserat på besökarens val.

Följande kod reagerar på medgivanden från användaren

window.addEventListener('CookieConsentGiven', function (event) {

  console.log('CookieConsentGiven::PageEvent', event);
  console.log('CookieConsentGiven::PageEvent::Consents', event.detail.consents);

  var allowMarketing = event.detail.consents.indexOf('marketing') > 1;
  console.log('CookieConsentGiven::AllowMarketing', allowMarketing);

}, false);

Anpassa utseendet

Det mest grundläggande anpassningen är typsnitt och den primära färgen på knappar. Dessa ställs in under fliken Settings i inställninsverktyget.

Resterande utseende går enkelt att anpassa med CSS på er webbplats.

För att skriva över befintliga regler använder ni följande inledande selektorer:

html #CookieConsent .cookie-popup {

Vill man exempelvis ändra de rundade hörnen för modalen görs detta så här:

html #CookieConsent .cookie-popup > div { border-radius: 0; }